Voor de overgrote meerderheid van mensen in de wereld, is het jaar 2012 nog steeds gewoon een jaar als een ander. Voor de Maya's echter is dat jaar al bekend en belangrijk sinds het begin van hun cultuur. Voor de westerse astronomische wetenschap begint het te dagen dat 21 december 2012 het moment is waarop onze zon, op één lijn staat met het middelpunt van ons melkwegstelsel.

De betekenis voor de Maya's ligt op de kwaliteit van het bewustzijnsniveau en ontwikkeling. Dat is het einde van een aantal grote cycli tegelijk. Cycli van 104.000 jaar 26.000 jaar, tot de belangrijkste die van 5.200 jaar, de laatste van 13 keer 144.000 dagen. Elk van die cycli heeft een eigen intentie en kwaliteit van bewustzijn dat overkoepelend is in superpositie. Zoals een mens zijn individuele bewustzijn heeft,overkoepeld door de familiegeest, dat van zijn dorpsgeest, van zijn provincie, van zijn land, van zijn werelddeel enz.

Voor de Maya's betekent dit het einde van een periode van het materiele hoogtepunt (geestelijk dieptepunt). Een tijd waarin materie, bezit, ego het voornaamste is waar het om draait. Het einde van het ijzeren tijdperk en de overgang naar het gouden tijdperk. Het einde van de homo sapiens, en de geboorte van de ‘homo luminus' het lichtwezen.

Het hoogtepunt en eindpunt van dualiteit en afgesplitst zijn, waardoor oorlog, machtsmisbruik, uitbuiting tussen mensen en volkeren, over de hele wereld verspreid zijn. Die splitsing en oorlog heerst er ook tussen mensen en natuur. Het gevolg hiervan is uitputting, vervuiling, vergiftiging van al wat ons in leven houdt, lucht, water, vruchtbare bodem. Door die verstoring ontstaan dan weer natuurrampen die ons teisteren, en de mens merkt niet eens het verband. Het is een periode die in vele heilige boeken als het einde van de wereld wordt beschreven.

Deze periode neemt een einde, heel precies op de midwinter zonnewende, 21 december 2012.

En het woord einde houdt ook de belofte in van een nieuw begin. Voor de Maya's is het eerder zoals het einde van de nacht en het ochtendgloren dat aanbreekt met zijn stralende licht en belofte van een heerlijke warme zomerdag.

Voor hen is 2012 als het einde van de rups, opgesloten in het duistere en beperkende cocon, die uitbreekt en vlinder wordt met al die nieuwe mogelijkheden.