Dr. Richard Bandler en John Grinder hebben in kaart gebracht, hoe succesrijke mensen het bewuste en onbewuste gedeelte van hun hersenen gebruiken. Van uit hun onderzoek, hebben ze een model gemaakt, dat overdraagbaar is, Neuro-LinguÔstisch-Programmeren (NLP) is een gebruiksaanwijzing van je hersenen.

NLP ontwikkelt voornamelijk het gedeelte van de hersenen dat we gebruiken bij inter-persoonlijke en de intra-persoonlijke communicatie.

Dit wil zeggen: je vermogen om te communiceren met andere personen en het vermogen om binnenin jezelf je aanwezige talenten en potentiŽle vermogens aan te spreken, en optimaal te leren gebruiken in de omstandigheden waarin je dat wenst. Met communicatie bedoelen we, informatie ontvangen, verwerken, en uitzenden.

Neuro, staat voor het neurologische systeem waardoor onze biologische levensprocessen gestuurd worden, onze gemoedstoestand en gezondheid.

LinguÔstisch, door de taal die we gebruiken beÔnvloeden we die innerlijke neurologische processen, en maken we veranderingen mogelijk. De taal en de woorden zijn het voertuig om o.a. richting te geven aan stemmingen, gevoelens, en motivatie. De taal heeft een inhoud en een vorm . Door vooral de vorm te leren ontdekken en gebruiken krijg en geef je veel preciezere informatie en communicatie, naar jezelf en anderen toe.

Programmeren, is de manier waarop we de informatie over de wereld rondom ons organiseren, en de manier waarop we die informatie opslaan in het onderbewuste gedeelte van de mind. Dit programma is ons 'model van de wereld', van waaruit we automatisch en onbewust reageren, of bewust keuzen maken en beslissingen nemen. De totaal nieuwe ervaring die NLP ons aanreikt is dat die (her)programmering veel eenvoudiger, efficiŽnter en veiliger gebeurt, door je met de 'vorm' bezig te houden waarin de informatie opgeslagen is. De vorm is de directe taal van het onderbewuste, de inhoud is de taal van het mentale en het rationele. Samen leiden ze naar een nieuwe dimensie, op dezelfde manier als kijken door twee ogen samen, het dieptezicht doet ontstaan.

Door NLP word je nog meer bewust van alles wat je denkt, voelt en doet

Deze verrijking kan niet anders dan tot meer keuze en kwaliteit leiden op alle belangrijke domeinen van je leven.