Het spel tussen bewuste en onderbewuste

Paul Liekens

Uitgeverij Ankh-Hermes
ISBN: 97890 202 50930

Koop Nu

Ons leven wordt bepaald door de kwaliteit van ons bewustzijn. Men zou dat bewustzijn kunnen beschouwen als een magneet, die allerlei personen en omstandigheden aantrekt die erbij horen. Zo ontstaan er clubs en groeperingen van mensen met een gelijksoortig bewustzijn, die zich tot elkaar aangetrokken voelen. Vandaar ook de resultaten van positief denken bij sommige mensen. Helaas is het ook zo, dat 99% van dat bewustzijn bestaat uit herinneringen en overtuigingen die in het onder-bewustzijn verscholen zijn, waar we nagenoeg niets meer van weten.

Die verborgen overtuigingen kunnen iemand een leven lang tegenslag en ziekte bezorgen, zonder dat men weet waardoor dat komt. Hoe kun je achter je drijfveren komen?

Dit boek kan de lezer laten ontdekken hoe hij ongeweten het leven aangetrokken heeft dat er nu is. Men kan op een efficiŽnte manier leren het onder-bewustzijn te programmeren. De techniek waarvan de auteur zich bedient, is terug te voeren op de neuro-linguÔstische programmering (NLP).

Het doel van dit boek is de lezer de mogelijkheid te geven meer keuzes te maken in zijn gedragspatronen en de kwaliteit van het leven aanzienlijk te verbeteren. Het resultaat zal zijn: respect voor zichzelf en anderen, rust, efficiŽntie en vooral vreugde en plezier in het leven.